Dijitalleşmenin küçük işletmeler için büyük bir nimettir. Dijitalleşme sayesinde operasyonel verimlilik artarken, zamandan tasarruf etmek de mümkün hale gelir. Aynı zamanda dijitalleşmenin, şirketlerin büyümesine güçlü bir destek verdiği de bilinir.

Elbette günümüzde dijitalleşme bir opsiyon olmaktan, bir zorunluluk olmaya doğru evrilmeye başladı. DİA Blog bölümümüzde bu zorunlulukların her birinden ayrı ayrı bahsetmiştik. Özellikle e-faturaya geçmek zorunda olan firmalar için dijitalleşme kaçınılmaz bir hale geldi. Peki, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunda onlara ne gibi destekler verebiliriz?

KOBİ’lerin dijitalleşmelerine nasıl yardımcı olabileceğimizi anlamak için, bu konuda halen isteksiz olma sebeplerini anlamamız lazım. Birçok küçük işletme için dijitalleşmek halen korkutucu bir şey gibi görünüyor.

Dijitalleşmekten Korkmalı mıyız?

Araştırmalar, işletmelerin dijitalleşmeyi benimsenmesini engelleyen ana engellerin, değişime direnç, sonuçlarla ilgili kafalardaki belirsizlik ve algılanan zorluk olduğunu gösteriyor.

Bu engellere, küçük işletmelerin yeni teknolojilere yatırım yapmasını engelleyen şüphecilik ve güven eksiklikleri eşlik ediyor. Peki, pandeminin yarattığı ekonomik buhranla birlikte, işletmelerin dijitalleşmeye yatırım yapma riskinden kaçması şaşırtıcı mı?

Araştırmalar KOBİ’lerin yüzde 40’ının ticari kararlar alırken risk almaya açık olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde yüz KOBİ’den 50’si, teknolojiyle ilgili kararlardan kaynaklanan olumsuz sonuçların riskini almaya karşı isteksiz.

Öte yandan yüzde 70’lik bir kesim, işlerini daha iyi yürütebilmek için yeni yatırımlar yapmak yerine, hayatta kalmaya odaklanmış durumda olduğunu söylüyor. Yalnızca yüzde 30’luk bir KOBİ grubu, dijital yatırımları ertelerlerse kendilerini çok daha kötü bir durumda bulmaktan korktuğunu belirtiyor.

Günü kurtarma anlayışı, uzun vadeli planlar yapma ve dijital optimizasyona karşı üstün gelmiş durumda. Şartlar böylesine zor olmasa ve tabiri caizse işler tıkırında olsa bile, küçük işletmeler için yeni dijital trendleri takip etmek oldukça zor. Çünkü doğal bir şüphecilik içerisindeler.

KOBİ’ler için dijitalleşmek her ne kadar korkutucu olsa da, e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv gibi zorunlulukların sınırları giderek aşağıya çekiliyor. Bu da KOBİ’lerin her geçen gün daha hızlı şekilde dijitalleşmesinin önünü açıyor. Peki, KOBİ’lerin işlerini kolayca yapabilmesine, hem zamandan hem de masraflardan büyük tasarruflar etmesine yarayacak olan dijitalleşmenin, bir zorunluluk olarak hayatlarına girmesine sessiz mi kalacağız? DİA Yazılım olarak KOBİ’lerimizi içeriklerimizle, reklamlarımızla ve saha faaliyetlerimizle değişime ilk adımı atmak için cesaretlendiriyoruz.

Nasıl Yardım Etmeliyiz?

Küçük işletmelerin yukarıda saydığımız engelleri aşması için atabileceği bazı adımlar var. Elbette bu adımları atmalarına bizler yardımcı olmak zorundayız. Örneğin, bir karar matrisi oluşturabilir ve dijital seçenekleri onlar için karşılaştırabiliriz. İşlerinin önceliklerine dayalı olarak hangi teknolojileri benimsemeleri gerektiğini onlara göstermek, değişime ilk adımı atmaları için yardımcı olacaktır.

Elbette KOBİ’lerin dijitalleşmeye karşı şüpheci olduklarını unutmadan hareket etmeliyiz. Bu yüzden ön elemeler yapmamız onları biraz daha cesaretlendirecektir. Bunun için sondan başa doğru ters giden bir senaryo oluşturabiliriz. Daha sonra bu senaryoda olumsuz giden kısımları ve ilgili teknolojileri eleyebilir, riskin minimum seviyede olduğu teknolojik yatırımları tavsiye edebiliriz. Böylece KOBİ’ler kendilerini hem daha az risk altında hem de daha fazla kontrol sahibi hissedeceklerdir.

Son olarak gerçekçi bir maliyet – fayda analizi hazırlayabiliriz. Ancak buradaki gerçekçi vurgusu bir hayli önemli. İşletme sahibinin şaşıracağı veya abartılı bulacağı rakamlardan uzak durmalıyız. Maliyet – fayda analizinde her bir faydaya zaman ve / veya parasal değerler atamak, karar vericiyi daha da rahat hissettirecektir. Unutmayın, KOBİ’ler bilinmeyene adım atmaktan çekinirler. Onlara dijitalleşme sürecinde neler elde edeceğini ve bunun ne kadara mal olacağını şeffaf bir şekilde anlatmalıyız.

Elbette bu dijitalleşme yolculuğunda sadece bize veya KOBİ’lere iş düşmüyor. Ülke yönetiminden, büyük şirketlere, politika yapıcılardan, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarından, sektörel birliklere kadar herkesin oynayacağı roller var.

Eğer doğru destek verilirse küçük işletmeler dijitalleşme yolculuğundaki engelleri aşabilirler. Böylece teknolojinin sunacağı faydaları elde edebilirler. KOBİ’lerin dijitalleşme hızını artırarak, gelecekte çok daha güçlü bir ekonomi olabiliriz. Biz DİA Yazılım olarak, KOBİ’lerin bir ülkenin ekonomisinin en önemli unsuru olduğunu biliyor ve bunun için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Siz de eğer değişime ilk adımı atmak isteyen bir KOBİ’yseniz ve DİA’nın çözümleri hakkında bilgi almak istiyorsanız formu doldurun, sizi tüm sorularınızı şeffaflıkla yanıtlamak için arayalım.

Categories: Genel